Statistika
2006-cı ildən başlayaraq, daşınmaz əmlaklar üzərində aparılmış
hüquqların dövlət qeydiyyatının illər və əmlak bölmələri üzrə statistikası

 
Göstəricilər 2006-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 CƏMİ
Mülkiyyət hüquqları üzrə aparılmış dövlət qeydiyyatının sayı  CƏMİ 317065 89054 94680 147368 151541 177118 205196 190500 171942 196056 218315 266069 2224904
ilkin 106343 29552 28994 52583 42395 49713 57945 42041 49904 58268 60168 78426 656332
təkrar 210722 59502 65686 94785 109146 127405 147251 148459 122038 137788 158147 187643 1568572
O cümlədən;                          
Fərdi yaşayış və bağ evi  ilkin 25821 8091 7246 13799 11119 15132 17707 14852 13788 17700 16636 17762 179653
təkrar 41822 10420 11920 18692 18622 21575 23826 20475 18239 20014 23521 26728 255854
Mənzil (özəlləşdirmə) ilkin 42244 8878 10090 17209 13666 13886 13301 11080 10882 14032 16708 31593 203569
təkrar 98070 24883 28525 35563 41633 44660 42967 33689 33242 37192 39814 45068 505306
Torpaq sahələri ilkin 32016 10720 9594 17748 14602 17543 23809 13817 23234 23227 22656 23225 232191
təkrar 58850 20374 21507 34744 43488 55009 74190 89069 66318 75537 88639 109021 736746
Qeyri yaşayış binası ilkin 3432 1140 1106 1936 1547 1681 1714 1084 912 1278 1341 1314 18485
təkrar 3246 1013 1582 2366 2411 2704 2965 2521 1853 2343 2690 3085 28779
Qeyri-yaşayış sahəsi ilkin 2276 482 605 1376 1089 1094 1071 946 841 1603 2435 4170 17988
təkrar 6427 2044 1195 2199 2351 2808 2480 2050 1873 2061 2762 2996 31246
Əmlak kompleksi  ilkin 463 208 232 375 349 350 311 215 197 243 267 311 3521
təkrar 474 229 316 497 506 587 755 572 429 524 582 695 6166
Çoxmərtəbəli yaşayış binaları ilkin 27 3 11 23 12 16 22 39 14 92 79 51 389
təkrar 18 5 5 12 14 31 34 18 14 47 47 26 271
Çoxillik əkmələr ilkin 64 30 110 117 11 11 10 8 36 93 46 0 536
təkrar 1815 534 636 712 121 31 34 65 70 70 92 24 42042006-cı İlin əvvəlindən başlayaraq, daşınmaz əmlaklar üzərində, hüquqların dövlət qeydiyyatı ilə bağlı
aparılmış bir sıra əməliyyatların illər üzrə statistikası

Sıra №-si

Göstəricilər

İ L L Ə R

Cəmi

2006-2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

Mülkiyyət hüquqları üzrə aparılmış dövlət qeydiyyatının sayı
     o cümlədən:

317065

89054

94680

147368

151541

177118

205196

190500

171942

196056

218315

266069

2224904

- ilkin

106343

29552

28994

52583

42395

49713

57945

42041

49904

58268

60168

78426

656332

- təkrar

210722

59502

65686

94785

109146

127405

147251

148459

122038

137788

158147

187643

1568572

2

Texniki pasportların ümumi sayı

203773

85007

81317

131691

141362

156218

174957

137012

143127

169323

186333

227261

1837381

3

Yüklülük
(icarə, istifadə)

1052

643

531

1456

2118

3065

5542

5320

7127

3573

4257

4479

39163

4

İpoteka qeydiyyatı

43963

14544

20517

20997

32951

40513

45619

41371

35757

38533

43286

44574

422625

5

Məhdudlaşdırmaya (yüklülüyə) dair dövlət reyestrindən arayışlar

238189

53877

63201

95150

110652

134079

157257

128322

129156

156976

202324

251765

1720948

6

Əhaliyə xidmətlə bağlı müxtəlif arayışlar

103921

21731

30998

29800

27863

23319

19958

35325

40561

46717

61895

104133

546221
2019-cu il ərzində daşınmaz əmlaklar üzərində aparılmış hüquqların dövlət qeydiyyatının
2018-ci ilin göstəriciləri ilə müqayisəli statistikası


Göstəricilər

2018

2019

 Ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 

+ / -

% - lə

Dövlət qeydiyyatının sayı 

CƏMİ

218315

266069

47754

121.9%

ilkin qeyd.

60168

78426

18258

130.3%

təkrar qeyd.

158147

187643

29496

118.7%

O cümlədən;

 

Fərdi yaşayış və bağ evi 

ilkin qeyd.

16636

17762

1126

106.8%

təkrar qeyd.

23521

26728

3207

113.6%

Mənzil (özəlləşdirmə)

ilkin qeyd.

16708

31593

14885

189.1%

təkrar qeyd.

39814

45068

5254

113.2%

Torpaq sahələri

ilkin qeyd.

22656

23225

569

102.5%

təkrar qeyd.

88639

109021

20382

123.0%

Qeyri yaşayış binası

ilkin qeyd.

1341

1314

-27

98.0%

təkrar qeyd.

2690

3085

395

114.7%

Qeyri-yaşayış sahəsi

ilkin qeyd.

2435

4170

1735

171.3%

təkrar qeyd.

2762

2996

234

108.5%

Əmlak kompleksi 

ilkin qeyd.

267

311

44

116.5%

təkrar qeyd.

582

695

113

119.4%

Çoxmərtəbəli yaşayış binaları

ilkin qeyd.

79

51

-28

64.6%

təkrar qeyd.

47

26

-21

55.3%

Çoxillik əkmələr

ilkin qeyd.

46

0

-46

0.0%

təkrar qeyd.

92

24

-68

26.1%